Se încarcă

Termeni și condiții

Acest document reprezintă regulamentul de utilizare a site-ului www.remdent.ro și a informațiilor în format text, elementelor de grafică și imaginile de pe acesta precum și termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Utilizatorul confirmă că este de acord cu acești termeni și condiții și îi va respecta prin continuarea navigării pe site.

Vă recomandăm să citiți cu atenție documentul de mai jos și, în cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile sale, să încheiați accesarea site-ului.

Definiții necesare pentru acest document
- Site: Site-ul REMDENT by Dr. Remus Grecea, cu întreg conținutul său, sub formă de grafică, text și imagini;
- Utilizator: Orice persoană care accesează remdent.ro de pe orice device și toate paginile care aparțin site-ului, denumită în continuare “Dvs.”;
- Administrator: Proprietarul și unicul administrator este CMI Grecea Remus, cu sediul în Hunedoara, Petroșani, Str. Constantin Mille, Nr. 22, Bl. 22, Ap. 24, Parter.

CMI Grecea Remus: cu sediul social în Hunedoara, Petroșani, Str. Constantin Mille, Nr. 22, Bl. 2, Ap. 24, Parter cod unic de înregistrare fiscală (CIF) 46015611, telefon 0724209023 - e-mail drgrecea@remdent.ro

Dreptul de autor asupra conținutului acestui site aparține în totalitate CMI Grecea Remus sub brandul REMDENT by Dr. Remus Grecea sau partenerilor săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul scris exprimat de către CMI Grecea Remus, ori de către titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate CMI Grecea Remus.

Site-ul, dar și numele său și însemnele grafice sunt mărci înregistrate și deținute de către administrator și sunt protejate de prevederile Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe. Abaterile de la aceste reglementări se pedepsesc conform legii. Va mulțumim pentru interesul acordat serviciilor CMI Grecea Remus!

CMI Grecea Remus se angajează să ofere un nivel corespunzator regulilor GDPR de confidențialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin acțiunile noastre de prestări servicii și de marketing.

CMI Grecea Remus procesează și stochează date cu caracter personal în UE, având numărul de înregistrare în registrul general: 12466 din data de: 23.07.2022, aceste prelucrări fiind în conformitate cu regulile GDPR. Această declarație de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm de la pacienți sau de la potențiali pacienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Principii

Politica de protejare a datelor în CMI Grecea Remus se bazează pe urmatoarele principii de protecție a datelor:
- Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
- Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
- Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
- Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
- Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
- Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
- Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
- Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor cu limitările ce decurg din legile care guvernează domeniul sănătății.

Datele personale

Utilizatorii site-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile sau de informațiile noastre pot fi rugați să pună la dispoziție datele personale pentru ca CMI Grecea Remus să își poată îmbunătăți serviciile.

Putem colecta date precum: Nume, email, telefon, zi de naștere și adresa fizică.

De asemenea, în timpul utilizării site-ului REMDENT.RO by Dr. Remus Grecea, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, pagini vizitate, etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv optimizarea și îmbunătățirea funcționării site-ului noastru, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acestuia.

Cine are acces la datele dvs.?

Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor masuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor Dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
- Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
- Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
- Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
- Servicii de curierat/posta - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
- Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;
- Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
- Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
- Servicii de contabilitate - nume, prenume, adresa;
- Servicii juridice - nume, prenume, adresa.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile Dvs.?

In calitate de persoan? vizat?, ave?i urm?toarele drepturi:
- dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea CMI Grecea Remus o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării. CMI Grecea Remus poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
- dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către CMI Grecea Remus a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. CMI Grecea Remus vă va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru;
- dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea CMI Grecea Remus ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar CMI Grecea Remus are obligația de a șterge datele respective. CMI Grecea Remus vă va comunica personal orice ștergere a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru;
- dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea CMI Grecea Remus restricționarea prelucrării. CMI Grecea Remus vă va comunica orice restricționare a prelucrării datelor dvs., cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru;
- dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către CMI Grecea Remus, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
- dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții; - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de CMI Grecea Remus pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CMI Grecea Remus își rezervă dreptul de a modifica oricând conținutul acestui site.

Pentru modificări / sugestii puteți contacta administratorul acestui site prin intermediul paginii de contact.

Cum aveți acces la datele dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: CMI Grecea Remus, Hunedoara, Petroșani, Str. Constantin Mille, Nr. 22, Bl. 22, Ap. 24, Parter, sau la email: drgrecea@remdent.ro

CMI Grecea Remus vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de CMI Grecea Remus gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CMI Grecea Remus poate:
- fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
- fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de CMI Grecea Remus, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor.

Programează-te!

Adresă

HUNEDOARA, Petroșani, Str. Constantin Mille, Nr. 22, Bl. 2, Ap. 24, Parter

Trimite mail

office@remdent.ro

Completează formularul

Părerea pacienților